داکسی سیکلین هایکلیت چیست؟

داکسی سیکلین هایکلیت به عنوان یک آنتی بیوتیک از گروه تتراسیکلین ها برای درمان تعداد زیادی از عفونت های باکتریال استفاده و تجویز می‌شود ….