دلایل کمبود تجهیزات پزشکی

در حال حاضر وضعیت خوبی در تامین تجهیزات پزشکی داریم به طوری که تعداد کمبودها در این حوزه رو به کاهش است.