هشدار WHO درباره یک نوع داروی کاهش وزن

سازمان جهانی بهداشت (WHO) در هشداری جدی نسبت به تزریق داروی تقلبی «سماگلوتاید» که …