تحقیقات WHO درمورد شربت‌های سرفه‌ مرگبار

سازمان جهانی بهداشت (WHO) درباره تولید شربت‌های سرفه‌ای که منجر به مرگ بیش از ۳۰۰ کودک در سه کشور شده است در حال تحقیق است.