نسخ کاغذی تا پایان آذر ماه حذف میشوند

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: “پایان آذر ماه آخرین فرصت استفاده از نسخ کاغذی است و این زمان تمدید نمی شود.” به گزارش وبدا، دکتر محمد مهدی ناصحی گفت: “سازمان بیمه سلامت ایران دارای صندوق های ۵ گانه است و مردم به راحتی می توانند در صندوق بیمه همگانی بدون ارزیابی وسع در ایام…
ادامه مطلب