تینیدازول چیست؟

تینیدازول (Tinidazol)  یک نوع آنتی‌بیوتیک و آنتی‌پروتوزوآل میباشد و با از بین بردن باکتری‌ها و انگل‌های حساس فعالیت میکند.