آخرین جزئیات از اجرای قانون بیمه درمان ناباروری بانوان در کشور

دکتر حنان حاجی محمودی درباره جزئیات اجرای قانون بیمه درمان ناباروری در کشور گفت: “این موضوع به عنوان نشان ناباروری مطرح شده است.”