بداکیلین چیست؟

بداکیلین یک آنتی‌بیوتیک است که با سایر داروها برای درمان توبرکلوزیس مصرف می‌شود زمانی که بیماری نسبت به سایر داروهای ضد باکتریایی مقاوم است.