ریفاکسیمین چیست؟

ریفاکسیمین یک نوع آنتی‌بیوتیک نیمه سنتزی با پایه ریفامایسین میباشد. ریفاکسیمین از رشد باکتری هایی که باعث اسهال می شوندجلوگیری میکند.