یک سوم از مردم ایران مبتلا به سندروم متابولیک

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: “بر اساس بررسی های انجام شده در کشور، یک سوم از مردم ایران به سندروم متابولیک مبتلا هستند.”