اماداساکلین چیست؟

اوماداسایکلین یک آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین است که برایدرمان ذات‌الریه یا عفونت‌های پوستی ناشی از باکتری استفاده می‌شود.