سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، وضعیت تامین و اهدا خون در کشور را تشریح کرد

بشیر حاجی بیگی، سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، به تشریح وضعیت تأمین خون در کشور پرداخت و گفت: “روزه داری منعی جهت اهدا خون نیست.” وی در ادامه عنوان کرد که در حال حاضر اهدای خون هیجانی جای خود را به تصمیم آگاهانه و اهدای خون مسئولانه داده است، افزود: “در کشور ما اهدای خون…
ادامه مطلب