تولید انسولین خوراکی به‌صورت کپسول یا شکلات

دانشمندان موفق به تولید شکل جدیدی از انسولین خوراکی شدند که به‌صورت کپسول یا شکلات بدون قند