افزایش تولید سرم در کشور

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: “این سازمان هیچ گونه سهمیه بندی را برای سرم در داروخانه‌های منتخب یا خاص اعمال نکرده است.