دستور رییس جمهور برای تامین داروی بیماران SMA

رییس جمهور با حضور در جمع نمایندگان خانواده بیماران SMA، مشکلات و نگرانی‌های آنان را مورد بررسی قرار داد.