آغاز تزریق دُز دوم واکسن انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینلای

دکتر علیرضا بیگلری در گفتگو با خبرنگار وبدا، گفت: “امیدواریم با پایان تزریق به افراد داوطلب در فاز سه این واکسن، بتوانیم نتایج اولیه را در اواخر خردادماه تحلیل کنیم تا در صورت مثبت بودن نظرات کارشناسان سازمان غذا و دارو، مجوز مصرف را دریافت کنیم.” وی در ادامه گفت: “علاوه بر دو دُز واکسن…
ادامه مطلب