ایران در میان ۶ کشور تولیدکننده واكسن کرونا قرار گرفته است

به گزارش وبدا، دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فن آوری ریاست جمهوری صبح امروز از خانه نوآوری و فن آوری ایران در نمایشگاه بین المللی تهران بازدید کردند. برای احترام به مردم، ضروری است که کمترین آسیب را حین آموزش به بیمار وارد کنیم…
ادامه مطلب