Tehran - Jordan.str - East Atefi.str - No24
02126353697
info@vismanpharmed.com

برچسب: آنتی‌بیوتیک‌

شرکت دارویی ویسمن فارمد

سفتریاکسون داروی بیمارستانی است

سفتریاکسون داروی بیمارستانی می باشد و باید از تجویز و مصرف سرپایی آن خودداری کرد.

نفسیلین چیست؟

نفسیلین یک نوع آنتی‌بیوتیک نیمه مصنوعی مرتبط با پنی‌سیلین همچنین یک داروی آنتی بیوتیک بتا-لاکتام با طیف باریک می‌باشد.

لومفلوکساسین چیست؟

لومفلوکساسین یک آنتی‌بیوتیک از کلاس دارویی فلوروکینولون‌ها می‌باشد که در بدن علیه باکتری‌ها مبارزه می‌کند. لومفلوکساسین در …

پیومسیلینام چیست؟

پیومسیلینام هیدروکلراید یک آنتی‌بیوتیک خوراکی و در واقع یک پیش دارو است. این دارو pivaloyloxymethylester اسید آمیدینوپنی سیلانیک یا …

افلوکساسین چیست؟

افلوکساسین یک نوع آنتی‌بیوتیک از گروه فلوروکینولون‌ها است. افلوکساسین در درمان عفونت های ناشی از باکتریها استفاده می‌شود.

ریفاکسیمین چیست؟

ریفاکسیمین یک نوع آنتی‌بیوتیک نیمه سنتزی با پایه ریفامایسین میباشد. ریفاکسیمین از رشد باکتری هایی که باعث اسهال می شوندجلوگیری میکند.

تینیدازول چیست؟

تینیدازول (Tinidazol)  یک نوع آنتی‌بیوتیک و آنتی‌پروتوزوآل میباشد و با از بین بردن باکتری‌ها و انگل‌های حساس فعالیت میکند.

پنی‌سیلین چیست؟

پنی‌سیلین به عنوان اولین آنتی‌بیوتیک برای درمان بیماری‌ ها و عفونت‌ ها استفاده میشود. این آمپول به از بین رفتن باکتری ها کمک میکند.

لووفلوکساسین چیست؟

لووفلوکساسین یک مدل آنتی‌بیوتیک از دسته فلوروکینولون‌ها می‌باشد. این دارو در درمان انواع مختلف عفونت‌های باکتریایی استفاده می‌شود.

آزيترومايسين چیست؟

آزيترومايسين (Zithromax) یک آنتی بیوتیک است که می‌تواند به درمان عفونت‌های ….. اشخاصی که بیماری‌های قلبی دارند باید از استفاده ازاین دارو پرهیز کنند.