کلیندامایسین چیست؟

کلیندامایسین یک آنتی‌بیوتیک با طیف گسترده است که تکثیر باکتری ها جلوگیری میکند به همین علت جزء آنتی‌بیوتیک‌های باکتریوستاتیک دسته بندی می شود.