پنی‌سیلین چیست؟

پنی‌سیلین به عنوان اولین آنتی‌بیوتیک برای درمان بیماری‌ ها و عفونت‌ ها استفاده میشود. این آمپول به از بین رفتن باکتری ها کمک میکند.